Håndtrykk

På materialjakt

Peter S. Riseborough, professor i teoretisk fysikk ved Temple University i Philadelphia, USA, har fått årets Onsagerpris og -æresprofessorat ved NTNU.

Årsaken er hans fremragende arbeid med effektene av bestemte sterke gjensidige elektrostatiske påvirkninger mellom elektroner. Disse gjør at ikke-magnetiske metaller kan få varige magnetiske områder.

I høst er han med i NTNU-gruppen som forsker på de sjeldne jordartene cerium og holmium, som befinner seg i grenselandet mellom magnetisme og ikke-magnetisme. Gruppa ser på hvordan jordartene reagerer på små svært ytre påvirkninger av magnetisme eller strøm. Dette er svært interessant for forskere på jakt etter nye materialer med hittil ukjente egenskaper, spesielt med sikte på mulige anvendelser innen informasjonsteknologi og nanoteknologi.