NYE BØKER: Kampen om bygdas sjel

Reidar Almås, Marit S. Haugen,

Johan F. Rye, Mariann Villa (red.): Den nye bygda

Tapir Akademisk Forlag

Det står strid om den norske bygda – hvordan den skal bli oppfattet og hvordan den skal utvikle seg. Kampen om bygdas sjel utspiller seg på en rekke felt: i økonomien, i politikken, i kulturen og i mediene. I denne boka presenterer 23 samfunnsvitere sine analyser av viktige utfordringer norske bygder står overfor. Sammen gir artiklene en oppdatert situasjonsrapport, empirisk så vel som teoretisk.

Redaksjonen hører hjemme ved Norsk senter for bygdeforskning.