Grøntområder? Nja…

Trygghet, forutsigbar atferd og eierskap til boområdene er faktorer som teller når folk skal velge bolig. Det viser en rapport om bokvalitet i by fra SINTEF Byggforsk. Forskerne har analysert prisene på mer enn 700 omsatte boliger i utvalgte områder både i sentrum og i drabantbyene i Oslo. Aller helst vil vi bo i en tilbaketrukket bygate, men rapporten viser at det ikke er slik at indre by foretrekkes foran drabantby p.g.a. nærhet til sentrum.

Folk foretrekker en bygate som er beplantet og med klare skiller mellom hva som er offentlig og hva som er privat. I drabantbyene vurderes ikke grøntområdene som udelt positive: De er ofte lite velholdte siden det er vanskelig å si om det er by eller beboer som er eier. Dess flere grøntområder som fantes i drabantbyene, jo mer sank pris på bolig. Opparbeidede parkområder i sentrum fungerte bedre siden de var tydelig offentlige.