Astma i fjøset

Norske husdyrbønder eksponeres daglig for en rekke farlige giftstoffer. Fjøslufta inneholder nemlig ammoniakk, endotoksiner, tarmbakterier, svovel, hydrogensulfid og støvpartikler. Forekomsten av astma er sterkt økende blant bønder, og nå vil Arbeidsmedisinsk avdeling ved NTNU finne ut av mulige sammenhenger mellom luftveisirritanter og betennelsesreaksjoner. Et forsøk der tolv forsøkspersoner oppholdt seg ei lang økt i et grisefjøs, viste at flere av dem fikk målbare fysiske reaksjoner på fjøslufta. Men dataene må bearbeides grundig før forskerne kan trekke noen klare konklusjoner.