Trafikk

6-timers dag for trafikkbetjenter

1. juli 2006 innførte Trondheim parkering 6-timersdag for trafikkbetjentene. Nå har SINTEF gjort en evaluering for å finne ut om dette har bidratt til å gjøre Trondheim parkering til en mer attraktiv arbeidsplass, og hvordan sykefraværet og produksjonen (antall ileggelser, overtidsbruk og klageprosent) er påvirket.

Ifølge spørreskjemadata fra fire datainnsamlingsrunder, samt arkivdata fra bedriften, er konklusjonen at 6-timersdag ikke har påvirket arbeidsmiljø, helseplager eller stress i betydelig grad. Forkortet dag oppleves som meget attraktivt for de ansatte som får mer kvalitetstid med familien. Betjentene svarer at de føler seg friskere og er mindre borte fra arbeid etter innføringen, men sykefraværsstatistikken viser ikke en slik reduksjon. Overtidsbruk er redusert i perioden, men ikke i betydelig grad, klageprosenten er uforandret, mens antall ileggelser har økt i perioden.