Blueprint

3D-radar mot setningsskader

Under bakken i permafrostområder ligger store iskiler som kan begynne å smelte hvis grunnen over dem bebygges. Smeltevannet fra den opptinte delen av kilene vil renne unna. Dette gjør underlaget ustabilt. Dermed kan byggverk på overflata få setningsskader.

Øyet kan ikke se hvor i et permafrostområde kilene ligger, men i et prosjekt for StatoilHydro har SINTEF Byggforsk vist at det går an å sirkle inn kilene ved å bruke en tredimensjonal undergrunnsradar (ground penetrating radar). «Radarmetoden» kan trolig redusere omfanget av byggskader i permafrostområder.

– Setningsskader er et vanlig problem i områder med permafrost, og det er all grunn til å tro at smeltende iskiler er blant skadeårsakene, sier prosjektleder Martine Helena de Vries ved SINTEF Byggforsk.