NYE BØKER: Moderne

Aksel Tjora (red.): Den moderne pasienten

Gyldendal Akademisk

 

Ny informasjonsteknologi, nye økonomiske modeller og større vekt på deltakelse har gitt den norske pasienten en ny rolle i forhold til helsevesenet. Likevel ser vi at tradisjonelle roller, maktforhold og myndighetsstrukturer bevares i stor grad. De 15 bidragsyterne i denne boka viser hvordan «den moderne pasienten » er sammensatt og preget av et tvetydig forhold til helsedomenet. Boka henvender seg til studenter, praktikere og forskere innen medisin, andre helsefag og samfunnsvitenskap, men også til politikere og andre beslutningstakere innenfor helserelaterte felt. Seks av bidragene kommer fra NTNU-miljøet, der også redaktøren hører hjemme.