Norske jenter råest

Kvinnelige fotballspillere i Norge er mer utsatt enn mannlige spillere for grisetaklinger, skallinger og overtråkk. De er også mer skadeutsatt enn kvinnelige spillere i andre land. Det går fram av en studie som er utført i samarbeid mellom NTNU, St. Olavs Hospital, Ullevål universitetssykehus og Idrettshøgskolen. Forskerne kaller utviklingen alarmerende.