Med luftkanon i kirka

  • Publisert 01.06.08

Målet er å halvere behovet for kjøpt energi til oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmt tappevann og belysning.

Hol kirke (bildet) og Borgen nærmiljøsenter i Asker inngår som demonstrasjonsbygg i EU-prosjektet «Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings » (BRITA in PuBs). Her skal fire norske (SINTEF Byggforsk, Asker kommune, Hol kirkelige fellesråd og siv.ark. Harald N. Røstvik AS / Sunlab) og 19 utenlandske partnere, utvikle og demonstrere miljøvennlige bygninger. Målet er å halvere behovet for kjøpt energi til oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmt tappevann og belysning.

Det er gjort en rekke forbedringer på de to norske byggene: Termisk masse, behovsstyrte ventilasjonsluftmengder, varmegjenvinning og lavemitterende materialer bidrar til energisparing i Borgen nærmiljøsenter. Hol kirke har fått solfanger, og en to meter høy luftkanon «skyter» opp uoppvarmet luft som driver den varme luften oppunder taket ned til der folk oppholder seg.