EU parlamentet

Inn blant listetopper

SINTEF er den forskningsorganisasjonen i Norge som er involvert i flest EU-prosjekter, hele 112 prosjekter i løpet av 6. rammeprogram. SINTEF IKT var involvert i 45 av disse. Totalt er det 280 ansatte i dette konsernområdet, med halvparten i Oslo og resten i Trondheim. EU-prosjektene går gjerne over tre til fire år.

– For oss er EU en viktig arena for å bygge opp kompetanse. Vi byg ger opp faglige nettverk, og blir synlig i europisk sammenheng. Tilslag på EU-prosjekter er en faglig anerkjennelse, og et bevis på at våre fagmiljøer er i fremste front i Europa, sier forskningssjef Erik Kampenhøy. SINTEF IKT leverer forskningsbasert kompetanse, tjenester og produkter innen områdene mikroteknologi, informasjonssystemer, beregningsorientert programvare, sikkerhet og sårbarhet samt kommunikasjons- og programvareteknologi.