NYE BØKER: Energieffektivt 2

NTNU og SINTEF: Enøk i bygninger

Gyldendal Undervisning

Denne boka kommer nå ut for tredje gang, bearbeidet og utvidet med tanke på nye krav, standarder og forskrifter i inn- og utland.

De 29 forfatterne dek ker alle aspekter ved enøk: det lokale og det globale, administrative og juridiske rammebetingelser, bygnings- og installasjonsmessige tiltak, forvaltning, drift og vedlikehold.

I tillegg til å være ei undervisningsbok, egner Enøk i bygninger seg som oppslagsverk for alle som arbeider med energiøkonomisering.