NYE BØKER: Energieffektivt 1

Margrethe Aune og Knut H. Sørensen (red.): Mellom klima og komfort – utfordringer for en bærekraftig energiutvikling

Tapir Akademisk Forlag

Denne boka behandler fire sentrale tema med vidtrekkende betydning for norsk samfunnsliv:

Energipolitikk og meningsdannelse; energieffektivisering og energibruk i hverdagslivet; innovasjoner og teknologiutvikling knyttet til nye fornybare energikilder; og aktører som kan bidra til energieffektivisering.

Aune og Sørensen arbeider ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.