ung person på laptop

LESERREAKSJONER

Leserreaksjoner stiles til redaktørene: [email protected] eller [email protected]

 

Kvikksølvmysterium

I forrige nummer skrev vi om et prosjekt der NTNU-forskere prøver å finne svar på hvorfor det hver vår avsettes store mengder kvikksølv i Arktis

Dosent Fred Goldberg ved Materialdata AB i Stockholm har arbeidet med samme spørsmål, og fant alt i 1966 store mengder kvikksølv i innlandsfisk på Svalbard. Han påpeker at det hele tida faller kvikksølv ned fra verdensrommet. De fleste steder på kloden absorberes dette av vekster og blir knapt nok registrert. Men i Arktis er det så lite vekster at kvikksølvet i stedet skylles ned i sjøer og lagres i fiskene.

«Eftersom dessa fiskar har avskurits från haven på grund av land­höjning kannibaliserar de på varandra och kvicksilvret anrikas därför successivt i fiskköttet. Anrikningen torde ha skett under en period av 5–10 tusen år,» skriver dosent Goldberg.

Vart du skræmt no?

Dosent Fred Goldberg undrer seg videre over at et blad som Gemini gir spalteplass til en miljøaktivist (Mark Lynas) som skriver om jordas undergang i samme termer som vi finner blant religiøse dommedags profeter.

Goldberg tilbakeviser både at de klimaforandringene som eventuelt finner sted nå, skal være menneskeskapte, og at de er spesielt dramatiske. Han går gjennom tidligere tiders temperaturendringer – helt uten menneskelig påvirkning – og konkluderer med at kloden tåler det og vi kan sove rolig.

Vi har ikke plass til å referere Goldbergs lange og grundige argumentasjon for sitt syn, men viser til hans nettsider www.klimatbalans.info