Dement mann og datter

IT-hjelp for eldre og demente

Forskere ved SINTEF utvikler et system som kan fungere som hukommelse og kommunikasjonsstøtte for eldre som bor hjemme. En analog og digital klokke viser tiden. Ikoner som sol eller måne gir tidsorientering.

På ukekalenderen kan avtaler plottes inn, og systemet varsler i tillegg de eldre om avtalene. I tillegg legges det opp til enkel kommunikasjon mellom den eldre, familie og pårørende og hjemmehjelp.

Systemet vil testes ut blant eldre i Trondheim på nyåret. Prosjektet Mpower er støttet av EU og skal utvikle IT-tjenester og verktøy som vil gjøre det enklere og billigere for europeisk IT-industri å satse i det voksende markedet av eldre.