Veistrekning skal dokumenteres

Hver vinter i sju år vil Statens vegvesen, Vegdirektoratet og SINTEF følge opp standarden på den 180 km lange veistrekningen mellom Dombås og Sjøholt. Deler av veien trafikkeres av store vogntog, er rasutsatt, og har hatt store kostnader på grunn av dårlig framkommelighet. En bil med friksjonsmåler skal kjøre strekningen i store deler av døgnet – både for å måle hvor glatt veien er, og for å ta bilder av snømengde.

Forsøk med ulike sandfraksjoner skal skaffe dokumentasjon under vanskelige kjøreforhold. Opplysningene legges i en databank. Entreprenør kan iverksette riktige tiltak til rett tid, og trafikantene får informasjon om kjøreforhold. Friksjonsmålingene vil vise entreprenørene om de er under eller over kravene som er satt. Kontakt: [email protected].