Teknologipris

NTNU-professorene Bjørn Angelsen og Hans Torp fikk i oktober NTNUs og SINTEFs teknologipris for sin innsats for utviklingen av ultralydteknologi og anvendelse av denne. Ultralydforskningen i dag er ett av de sterkeste forskningsmiljøene innenfor medisin i Trondheim. Bildet viser Hans Torp idet han tar ultralydbilder av et strupehode i sangaktivitet. (Les om dette i forrige nummer av Gemini.)