Stadtunnelen – enda en gang

På oppdrag for Kystverket har SINTEF gjort en revidert trafikk- og nyttekostnadsanalyse for bygging av tunnel gjennom Stadlandet – denne gangen med så stort tverrsnitt at den kan benyttes av hurtigrutene, 36 meter bred og 37 meter høy over vannflaten. Prosjektleder Trude Tørset ved SINTEF Teknologi og samfunn opplyser at den 1800 meter lange tunnelen mellom Moldefjorden og Kjødepollen innerst på Stadlandet skal sørge for at skipstrafikken kan passere Stad i all slags vær.

Rapporten konkluderer med at trafikkgrunnlaget ikke er stort nok til at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Til det er anleggskostnadene for store i forhold til nytten for skipstrafikken og trafikantene. Rapporten tar ikke stilling til om andre ikke prissatte virkninger kan tilsi at prosjektet likevel bør gjennomføres.