Risikoen for skred og flom?

SINTEF Byggforsk er i samarbeid med UiO; NTNU, Vestlandsforsking og Statens vegvesen i gang i med et treårig prosjekt innenfor Forskningsrådets program Samrisk.

Forskerne skal beregne hvordan klimaendringene vil influere på infrastruktur og omgivelser. Hva vil økt regn og ekstremvær forårsake av skred og av flom? Hva må gjøres for å forebygge faren?

Forskerne vil utvikle risiko og sårbarhetsanalyser, og finne fram til metoder og verktøy som også kan gjøres tilgjengelig for andre land.