NYE BØKER: Klimatilpasning av bygninger

Kim Robert Lisø og Tore Kvande

SINTEF Byggforsk

Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet. Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger.

Klima 2000 (2000-2007) har vært et av de største forskningsprogrammene innen byggenæringen det siste tiåret. Hovedhensikten har vært å videreutvikle utvalgte klimasterke konstruksjonstyper og -detaljer for å hensyn til motstandsevne mot klimapåvirkninger. Boka tar for seg utvalgte hovedresultater fra programmet, og kan brukes som oppslagsverk og lærebok om klimatilpasning av bygninger.