Maktens bilder

Medieviter Aud Sissel Hoel ved NTNU forsker på «Fotografiet i kulturen». Som en del av dette prosjektet gransker hun 100–150 år gamle fotografier av kjeltringer og prostituerte. Bildene har hun hentet fra Kristiania Politikammers forbryteralbum. Hoel ser på hvordan portrettene utvikler seg i takt med en idéhistorisk utvikling i synet på forbrytere og horer, og på hvilken funksjon straffen skulle ha. Bildene vises nå i utstillingen «Maktens bilder» på Norsk rettsmuseum i Trondheim.