Lærer bedre med mobil

Med trådløs teknologi kommer studenter i læremodus før forelesningene.

Svært mange studenter arbeider i skippertak, og kommer fullstendig uforberedt til forelesningene. Et nytt og fleksibelt undervisningsopplegg ved NTNU gir muligheter for jevnere studieinnsats og bedre læring. Studentene kan forberede seg til ukas forelesninger ved hjelp av trådløs teknologi – der det passer, og når det passer.

Opplegget involverer bruk av den digitale læringsplattformen som brukes ved NTNU, It’s learning, samt pc og mobiltelefon. Prinsippet er at alt læringsmaterialet som ligger på It’s learning, også kan hentes opp og arbeides med på mobiltelefon. I tillegg får studentene verktøy til å forberede seg med, for eksempel videosnutter med «highlights» fra kommende forelesninger.

NTNU-studenter som har erfaring med opplegget, er begeistret.

Homo zappiens

Informasjonsteknologien er med oss og rundt oss overalt, og blir stadig mer avansert. Dagens studenter er født med mobiltelefon i hånden og laptop under armen – og i store deler av Trondheim har de tilgang på trådløse nettverk.

Med dette som bakteppe begynte forskerne Marit Rismark og Astrid Sølvberg å tenke. De arbeider ved NTNUs forskningsenhet Voksne i livslang læring (Vill), og forsker på læringsproblematikk i mange sammenhenger. De vet at studenter som har forkunnskaper og kommer forberedt til forelesning, lærer mer effektivt enn de som stiller uforberedt. De vet også at myndighetene etterlyser nye løsninger som fremmer større intensitet i studiene, og bedre oppfølging av studentene.

Spørsmålene de stilte seg, var: Hvordan kan vi bruke mobiltelefoner og trådløs teknologi til å fremme læring ved NTNU? Og hvordan kan vi minske det teknologiske gapet mellom generasjonene homo zappiens og homo sapiens: de som hanskes lekende lett med alle nye former for informasjonsteknologi, og de som fortsatt tror at e-post er det ypperste verden har frambrakt på IT-fronten?

Mer pedagogikk

Svaret var å ta utgangspunkt i It’s learning, som alle studenter og lærere uansett må forholde seg til via pc. Men plattformen måtte for det første gjøres tilgjengelig for mobiltelefoner, og for det andre tilføres flere pedagogiske tilbud.

Forskerne samarbeidet med Multimediesenteret og programmet Læring og IKT på NTNU, og med faglærere i ulike fag for å bygge på hva de mente de ville ha nytte av. Produsenten av It’s learning ble kontaktet og bedt om å utvikle en mobilversjon av plattformen.

Alle studenter som har en mobiltelefon som kan kobles til internettet, kan nå arbeide med It’s learning på telefonen. De kan hente opp administrativ og faglig informasjon, kommunisere med faglærer, løse oppgaver – og ikke minst: forberede seg. Når som helst, hvor som helst.

Videosnadder

I forsøksperioden ble systemet prøvd ut på ett emne i sosiologi og ett i biologi. Den beste pedagogiske godbiten viste seg å være videosnutter på ca seks minutter, der faglæreren ga et sammendrag av temaet for neste forelesning. Hovedvekten lå på å repetere det studentene skulle kjenne til fra før, samt å formidle sentrale nye momenter. Det ble også lagt vekt på å vise viktige figurer og bilder som studentene kunne finne igjen i læreboka.

I hver video ble det stilt spørsmål som læreren forventet å få svar på fra studentene ved neste møte. Enkelte ganger fikk studentene også oppgaver som skulle løses før forelesningen. Hensikten var at studentene måtte studere læreboka, eller utføre andre læringsaktiviteter, før de gikk på forelesning.

Faglærerne utarbeidet videoene i samarbeid med Multimediesenteret, og opptakene ble konvertert til filformater som passet til visning på pc eller telefon.

Mobil på bussen

Opplegget viste seg å bli en suksess. Studentene som tok de to emnene, fikk for vane å forberede seg før undervisning. De fleste brukte fortsatt pc når de jobbet med faget, men alle hadde brukt mobilen til å se video. Særlig hvis de brukte tida mens de spiste frokost, satt på bussen eller liknende, men også når de var på universitetet.

Studentene kom fort til at videoene måtte de se for ikke å havne i bakleksa – noen ganger for å skaffe seg overflatekunnskap, andre ganger som grunnlag for å skaffe seg dybdekunnskap. For mange utgjorde videoen hele forskjellen på å forberede seg og ikke forberede seg.

– De ble motivert og satt i læringsmodus. De fikk en felles faglig plattform og en trygghet til å delta i den faglige debatten. Mange følte også at de fikk en ny og mer personlig kontakt med læreren, forteller de to forskerne.

Enkle midler

Den mobile versjonen av It’s learning er nå tilgjengelig for alle, og Vill-forskerne er i gang med et nytt prosjekt. Det omfatter studenter ved Program for lærerutdanning, som skal bli lærere i biologi og som lærer faget på denne måten. Tanken er at de selv skal benytte teknologien i sin undervisning når de kommer ut i skolen.

– Det er jo ikke nødvendig med studiofilming for å få til dette. Man kommer langt med vanlig videofilming, webkamera eller videofunksjonen på mobilen – og litt hjelp fra NTNUs multimediesenter eller IT-avdeling, presiserer Sølvberg og Rismark.

Lisa Olstad