FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Mats Carlin

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Akkurat nå jobber vi for fullt inn mot EU og søknader innenfor det 7. rammeprogrammet. I det 6. programmet var det lite av muligheter å finne for oss, men nå er det tillatt å jobbe med teknologi rettet inn mot fiskeri, så da prøver vi å satse.

Vi arbeider også med å utvide aktiviteten ved prøvetanken vår i Hirtshals, Danmark. Her vil vi investere i mer nøyaktig måleutstyr. På det viset kan vi få til bedre strømnings- og hastighetsmålinger av trålå og sikre oss flere måleparametre.

Vi har også inngått en avtale mellom tanken i Hirtshals og en organisasjon i England som driver rådgivning rundt fiskerier og redskapsbruk, Seafish Authority. De kan nå benytte seg av laboratoriet vært. På det viset blir vi godt kjent, og SINTEF får en nyttig partner i forhold til EU-prosjekt.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Det er viktig at vi bekrefter prøvetankens posisjon internasjonalt. I dag finnes det en prøvetank i Frankrike og en i Halifax i Canada. Tanken i Hull i England er nedlagt. Jeg tror vi er det største og ledende miljøet kommersielt i Europa med internasjonale oppdragsgivere, og den stillingen vil vi gjerne fortsette å ha.