bygning design

Tikkende bombe

Statens bygningstekniske etat har beregnet vedlikeholdsetterslepet på den kommunale eiendomsmassen til å være minst 40 milliarder kroner.

Dette er en tikkende ugiftsbombe når vi også inkluderer oppgradering for å tilfredsstille innemiljøet, sier Svein Bjørberg, professor ved NTNU. Han mener mange kommuner velger det billigste oppføringsalternativet og dermed ser bort fra at det kan øke de framtidige vedlikeholdskostnadene.