Svalbard

Svalbard som lagringsplass for CO2

Norge trenger analyser av berggrunnen og erfaring med lagring av CO2 på Svalbard, og en prøveboring i Longyearbyen er allerede i gang for å finne ut om dette er mulig. I første omgang er målet å forske på CO2-injeksjon og lagring. På lengre sikt kan det bli aktuelt å lagre CO2 fra kullkraftverket i Longyearbyen.

På de første hundre meterne er det permafrost, så følger et 600-700 hundre meter lag med ulike typer bergarter. Under et tynt lag med skifer, nede på rundt 1000 meter, ventes å finne et område med porøs sandstein, der CO2-en kan pumpes inn.

Skiferen blir som et sikkert lokk over. Store Norske samarbeider med Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) om prosjektet. Det gjør også NGU, SINTEF og Universitetet i Bergen. Gassnova, ConocoPhillips og Store Norske står for finansieringen.