Sjekker inneklima i verdensrommet

Den siste uka i september satt SINTEFs Atle Honne ringside i Lyndon B. Johnson Space Center i Houston da hjertebarnet hans – gassmåleutstyret ANITA – ble installert om bord i den internasjonale romstasjonen ISS.

ANITA skal forhindre at astronautene i romstasjonen puster inn gass som gir ubehag, er giftig eller kreftframkallende. Systemet «ser» gasser ved hjelp av infrarøde stråler. Målesystemet er resultatet av et samarbeid mellom SINTEF og tyske Kayser-Threde GmbH.

I romstasjonen skal systemet i første omgang prøves ut. Går dette bra, kan neste utgave bli fast overvåkingsutstyr om bord.