Fiskebåt

Peru vil lære om fiskeoppdrett

Fiskerinasjonen Peru forbereder seg på en storstilt satsing på akvakultur – og vil lære av Norge. Dette er en del av bakgrunnen for en intensjonsavtale som ble gjort i sommer om samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk og Perus havforskningsinstitutt IMARPE. Peru er en av verdens største fiskerinasjoner og verdens største produsent av fiskemel.

Flere av de store fiskeforedlingsselskapene i Peru annonsert at de vil investere i oppdrettsanlegg i hjemlandet. Avtalen er viktig også for Norge siden vi er avhengig av god tilgang på olje og mel til fôrproduksjon for å kunne ekspandere vår havbruksproduksjon.