Dokument med dårlige økonomiske resultater

Øysamfunn med forskere på laget

Med SINTEF i ryggen etablerer kommunene Hitra og Frøya et felles aksjeselskap som skal gjøre øyriket mer attraktivt for høyt utdannet arbeidskraft. Selskapet bemannes av SINTEF-personell på prosjektbasis og skal løse det som til nå har vært kommunale næringsavdelingers oppgave, samt mer enn det.

Aktivitetene vil omfatte skoleutvikling, tettstedsutvikling, kulturutvikling og næringsutvikling. Alt dette med to mål for øyet: Det skal bli attraktivt for stedets egen ungdom å ta høyere utdanning og deretter bli boende i hjemkommunen. I tillegg er håpet at annen høyt utdannet arbeidskraft skal strømme utenfra til øyriket og bosette seg permanent der.