Hjertestans på kalde dager

Statistisk sett er det størst sannsynlighet for at du lider hjertestans på den fjortende dagen med 10 til 15 minusgrader, samtidig som det har vært snøfall. Medisinerne Jan Terje Kvaløy ved Universitetet i Stavanger og Eirik Skogvoll ved NTNU har funnet en sikker sammenheng mellom utetemperatur og tilfeller av hjertestans rapportert til akuttmottaket ved St. Olavs Hospital.

Tilsvarende sank tilfeller av hjertestans ved stigende temperaturer. Å oppleve hjertestans er også mer sannsynlig etter snøfall. Undersøkelsen er publisert i Statistics in Medicine.