Forskningsshow for unge

Slim og eksplosiver trakk tusenvis av ungdommer til Forskningstorget i Sør-Trøndelag. To store telt huset 26 stands over 10 000 besøkende siste fredag i september.

Her fikk elever blant annet lære resirkulering med roboter, bygge solcellebiler, løse transportutfordringer, og se hvordan forskning kan løse miljøproblemer knyttet til olje og gass.

Fredag kveld ble det også i år Researchers’ Night. Over 1000 videregående-elever fikk delta i laboratorieforsøk og overvære forelesninger om alt fra universet i framtida til arkitektur som kan fly.