Buss

Bedre ruteplanlegging

Med støtte fra Norges forskningsråd er SINTEF, NTNU og Høgskolen i Molde i gang med å finne ut hvordan transport til vanns og til lands kan optimaliseres. Forskerne utvikler matematiske modeller og løsningsmetoder for å få has på utfordringer rundt ruteplanlegging. Rederiene disponerer for eksempel en flåte av skip som på en effektiv måte må få fram laster til bestemte mål. Transportbyrå har på sin side varer som skal ut til ulike depot til bestemte tider, og der en rekke betingelser gjør at valgt rute blir vanskelig å bestemme.

Med bedre ruteplanlegging vil man kunne oppnå store økonomiske besparelser. Mindre unødig kjøring gir mindre belastning på miljøet. Prosjektet DOM?inant startet i 2006 og skal gå 3 år med en finansiering på 6,2 millioner kroner.