bygning design

Ta miljøhensyn når du pusser opp

I 2006 brukte nordmenn 42 milliarder kroner på oppussing av boligen. Dette medfører stort forbruk av ressurser, store utslipp til miljø og store avfallsmengder. Nå kan du få hjelp til å gjøre miljøbelastningen ved opppussing minst mulig.

SINTEF Byggforsk har, på oppdrag fra Husbanken, utarbeidet et veiledningshefte for miljøvennlig opppussing.