Sprø utvikling

I dag ligger norske kvinner og menn på verdenstoppen i beinskjørhet (osteoporose) og har vesentlig lavere beintetthet enn for eksempel engelske kvinner og menn. Det har vært antatt at arv spiller en stor rolle i forekomst av beinskjørhet, og at ulikhetene mellom nordmenn og engelskmenn dermed «bestandig» har vært der.

Men da forskerne Unni Syversen ved NTNU og Gordon Turner-Walker sammenliknet middelalderskjeletter fra Trondheim og den engelske landsbyen Wharram Percy i Yorkshire, fant de at i middelalderen var beintettheten den samme på begge sider av Nordsjøen, for begge kjønn. Den skjeve utviklingen er altså av nyere dato, og ennå har ikke forskerne funnet noen fullgod forklaring på fenomenet.

Det har vært diskutert om norske vikinger kan ha påvirket det engelske genmaterialet, men kranie-analyser viser at innslaget av vikingblod har vært ubetydelig i Wharram Percy.