NYE BØKER: Om anvendt matematikk

Geir Hasle, Knut-Andreas Lie og Ewald Quak: Geometric Modelling, Numerical Simulation, and Optimization: Applied Mathematics at SINTEF.

Springer Verlag

Hvorfor er kjønnsperspektivet så fraværende i forskningen på religion og i religionenes historie?

I 2006 var det ti år siden matematikkavdelingene i SINTEF ble samlet i en organisatorisk enhet. Avdeling for anvendt matematikk i SINTEF IKT ønsket å presentere aktivitetene sine bredt i form av en bok, og det fant Springer Verlag svært interessant. Innholdet i boka spenner fra dataassistert geometrisk design, via bruk av grafikkort som beregningsressurs, til reservoarsimulering for økt oljeutvinning. Andre temaer som tas opp, er lokal vindvarsling for økt flysikkerhet, bærekraftig langtidsforvaltning av skog, og optimalisering av naturgass verdikjeder. Mer enn 30 forskere i og utenfor SINTEF har bidratt.