Komfort for offshoredykkere

Offshoredykkere, de såkalte metningsdykkerne, har en av verdens mest ekstreme arbeidsplasser. De arbeider ned mot 300 meters dyp, og oppholder seg under trykk i opptil tre uker av gangen. Men lite er gjort for å gjøre oppholdet behagelig. Fokus har vært på sikkerhet. Når de ikke jobber, tilbringer dykkerne tida for en stor del i sengeleie

– simpelthen fordi ekstrem trangboddhet ikke tillater noe annet. Dagens bokamre likner en sigarhylse i utforming. I sin masteroppgave har Kristian Tangeland ved Institutt for produktdesign, NTNU, satt kammeret på høykant slik at det får to etasjer. Dermed blir det mulig å stå oppreist og ha egen sittekrok, samt egen lugar. Rør, ledninger og andre tekniske installasjoner legges skjult og gjør omgivelsene triveligere. Bruk av komposittmaterialer reduserer støy og gir et bedre estetisk uttrykk.

– Mulighet for fysisk utfoldelse, og flere og bedre sansemessige stimuli, gir en helsemessig gevinst som kommer offshoredykkerne til gode, sier Kristian Tangeland, som utførte arbeidet våren 2007 i samarbeid med bedriftene Thelma AS og NUT AS.