Blueprint av oljerigg

Bruker historiske boredata

Volve AS er et selskap som utvikler erfaringsbaserte datasystemer som skal hjelpe oljeselskapene å få mer olje ut av borebrønnene. Systemene skal forutsi, hindre og løse problemer som kan oppstå under boring, og selskapet sammenholder en kontinuerlig overvåking med historiske data og erfaringer fra tidligere operasjoner.

Volve AS ble stiftet i 2004 av professorer ved NTNU og studenter ved NTNUs entreprenørskole. Aktiviteten har øket betraktelig i sommer, og to av professorene har nå tatt permisjon fra NTNU for å arbeide i Volve på heltid.