Ugelstadkuler mot radioaktivt avfall

Ugelstadkuler som er spesialutviklet for å fjerne den radioaktive isotopen cesium 137 fra radioaktivt avfall, produseres nå på Lillestrøm. Microbeads AS, som er den største produsenten av såkalte monodisperse polymerpartikler, har utviklet kulene i samarbeid med energidepartementet i USA og Becthel Inc. Dette har ført til en kontrakt på nærmere en milliard kroner. Microbeads deler rettighetene på Ugelstad-patentene med bedriften Invitrogen.