stein

Steinen skriker under press

Stein skriker under stort press. Ved laboratorieforsøk på SINTEF Petroleumsforskning setter forskerne steinprøver fra oljereservoar i stort press for å finne ut hvor mye den tåler med tanke på brudd og oppsprekking. Ved å koble sensorer til, hører man steinen skrike.

Olav-Magnar Nes forteller at steinen består av sammenlimte sandkorn, og at lyden kommer av at forbindelsene bryter sammen. Erfaringene viser at steinen må settes under ytterligere press neste gang for å framkalle samme lyd (gjerne kalt Kaiser-effekten).

Å avdekke lyd fra stein kan være en måte å samle informasjon på fra et oljereservoar. Oppsprekking kan ha konsekvenser for oljeproduksjonen. Med mange sensorer i og rundt reservoaret kan man også stedfeste oppsprekkingen bedre.