Roboter på olje- & gassplattformene

Hydro har som mål å bygge opp en fjernstyrt plattform innen 2015 hvor roboter beveger seg rundt for å inspisere og passe på at alt er som det skal. Tanken er å bringe fjernstyrt inspeksjon og vedlikehold, som i dag gjøres subsea, opp på plattformene. Dette vil føre til en tryggere drift av plattformen og økt sikkerhet for operatører. SINTEF har, på oppdrag fra Hydro, utviklet en lab i et lokale på Gløshaugen for å forske på nettopp dette. Laben består av et stort robotsystem og en egen seksjon med prosessutstyr.

Hydro har finansiert laben for å se nærmere på teknologien som må til for å kunne fjernstyre prosessene på en olje- & gassplattform fra land. Hydro og Aker Kværner har tidligere utviklet et helt nytt layout for framtidens plattformer, der alt av prosess- utstyr er bygd inn i høye reoler. En av de store forskningsutfordringene som SINTEF ser på, er å få til en trygg og enkel interaksjon mellom personell på land og robotene som tusler rundt på plattformkjempene ute i havet.