fabrikkpipe

Jobber for hydrogen

Norsk hydrogenforum har fått nytt styre. Styreleder er Ann-Cathrin Vaage, Statoil. Fra SINTEF sitter forsker Magnus Thomassen, og fra NTNU førsteamanuensis Hilde Johnsen Venvik. Forumet skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer.