Fugler og vindmøller

Fugler er sårbare for de store rotorbladene på vindmøllene langs kysten vår. Bladene roterer med en fart opp mot 300 km/t og kommer som en overraskelse på fuglene. På Smøla i Møre og Romsdal har ti havørner måtte bøte med livet siden august 2005, og nå er forskere ved NINA og SINTEF i gang med å kartlegge fugleatferd – og å komme med forslag til løsninger. Prosjektene er finansiert av Statkraft og Norges forskningsråd.

I en forstudie rundt alternative løsninger ser SINTEF for seg enten markeringslys på rotorbladene eller å benytte kamerabasert system som kan få anlegget til å stoppe opp akkurat når en fugl nærmer seg.

SINTEF gir også råd i arbeidet med å anskaffe radar for å overvåke fugleaktivitet over et større område. En slik overvåking vil også kunne skaffe til veie nyttig informasjon om trekk og fuglens atferd i miljøet, så man i forkant kan bestemme om møllene bør plasseres her eller legges til et annet sted.