Illustrasjonsbilde som viser pasient til behandling.

Flyktninger er psykisk sykere

Flyktninger og asylsøkere har totalt sett mye større risiko for å bli innlagt ved en psykiatrisk avdeling enn en innvandrer eller en nordmann. Og flyktninger blir oftere enn asylsøkere diagnostisert med schizofreni, og hyppigere tvangsinnlagt. Det går fram av doktorgradsarbeidet til Valentina Maria do Rosário Cabral Iversen ved NTNU.

Ved innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling blir asylsøkere og flyktninger fra Afrika oftere diagnostisert med schizofreni enn samme gruppe fra Asia og Europa. Halvdelen av asylsøkerne og åtti prosent av flyktningene fra Afrika i Iversens materiale fikk diagnosen schizofreni ved innleggelsen.

De tilsvarende tallene for asiater var henholdsvis 5 og 47 prosent, og for europeere 15 og 45 prosent.