NYE BØKER: Matematiske svisker

Nils Kristian Rosseng:

Den matematiske krydderhylle

Tapir akademisk forlag

Visste du at rektangulære kumlokk kan være livsfarlige; at fotballens matematiske form har vært kjent i et par tusen år; eller at dersom du går 30 generasjoner bakover, har du en milliard forfedre?

Verden er full av matematiske lover og prinsipper og artigheter – vi finner dem i naturen så vel som i kunsten og hverdagsteknologien. «Den matematiske krydderhylle» er en samling av matematikkens mer eller mindre kjente «svisker», hentet fra en rekke ulike fagområder. Den er laget både for lærere som vil ha noen nye og morsomme innfallsvinkler i matematikkundervisningen, og for alle andre som bare har lyst til å oppdage noen nye sider ved matematikken.

Forfatteren er prosjektleder ved Vitensenteret i Trond- heim og universitetslektor ved Skolelaboratoriet på NTNU.