Mastergrad i kunstkritikk

Kunstkritikere og kunstformidlere er aktive deltakere på den offentlige kulturarenaen. Den kommersialiserte virksomheten i medier, film- og bokbransje, musikkindustri og gallerier, stiller disse overfor spesielle utfordringer: Markedsførerne av produktene forventer PR, publikum forventer faglig innsikt og integritet, god dømmekraft og stilsikker formidling.

Et nytt og tverrfaglig mastergradsstudium ved NTNU, i kunstkritikk og kulturformidling, skal sørge for at kommende kritikere og formidlere får nettopp slik kompetanse. Studieprogrammet er landets første i sitt slag, og de første studentene tas opp til høsten.