ung person på laptop

LESERREAKSJONER

Leserreaksjoner stiles til redaktørene:

[email protected] eller [email protected] og merkes «leserbrev».

 

NC-teknologi hadde betydning

Tidligere viseadm. dir. i SINTEF, Eiliv Sødahl, og sivilingeniør Torbjørn Brataas har med stor interesse lest spesialnummeret vårt om nyskaping, men savner Gløshaugen-miljøets bidrag til å omskape norsk verkstedindustri i vår oppsummering av gode eksempler.

«Et av de viktigste resultater av Gløshaugenmiljøets og involverte forskningsmiljøers innsats på NC-feltet, er etter vårt syn utviklingen av brukermiljøene for NC-teknologien (Numerical Control) innen den samlede norske verkstedindustrien.

Det er en utbredt oppfatning blant landets ledende verkstedbedrifter at NC-forskningsprosjektene i avgjørende grad har bidratt til at bedriftene i tide ble brakt opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

NC-utviklingen i forskningsmiljøene ved NTH/SINTEF og SI var et resultat av fremragende og entusiastisk innsats av en rekke ressurspersoner, og et målrettet samarbeid mellom forskningsmiljøer, forskningsmyndigheter og industri,» skriver Sødahl og Brataas.