FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Terje Nedrelid

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Akkurat nå er det en løftet stemning på avdelingen, siden vi har fått finansisert opp en rekke forsningsarbeider innenfor basisaktivitetene våre. Pengene er fra Norges forskningsråd, fra industrisammensatte aktører og fra internt hold. Vi har mast i mange år, og nå har det endelig slått til med en betydelig økning. Til sammen har vi fått et tjuetalls millioner og begynner å nærme oss 15-20 prosent finansiering til grunnforskning. Dette betyr økt aktivitet på teoretisk hydrodynamikk, og de frie midlene gjør at vi både kan ansette nye folk og tenke offensivt. Dette er virkelig et løft for oss når det gjelder grunnforskning rettet mot skip og hav.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Dette handler om en basisvirksomhet; grunnleggende studier som har stor betydning for skip og offshorekonstruksjoner verden over. Bevegelser og belastninger på konstruksjoner er hovedfokuset vårt, og her ser vi på alle mulige risiko. Konsekvenser av klimaendringer med storm og høye bølger mot konstruksjoner og skip, er et av aspektene i dette bildet. Dette er også et viktig forhold med tanke på at oljevirksomheten flytter seg nordover.