Fiskebåt

Effektiv trål

Sammen med Havforskningsinstituttet har SINTEF Fiskeri og havbruk utviklet en ny torsketrål. Ikke bare fanger trålen mer fisk, men den sørger også for mindre skade på havbunnen og at det går mindre nitrogenoksid ut i lufta.

Alle bunntråler i dag har et «gear» – en innretning som holder nettet fri fra bunnen, hindrer fastkjøring og beskytter trålen. Forskerne har testet ut modeller med mange ulike typer bunngear i laboratorietanken. En modell med rektangulære gummiplater langs fiskelinen, og med løfteplater som oppdrift på toppen av trålen, ble vinneren.

Den nye torsketrålen har større bredde, det nye gearet tetter bedre igjen, og fiskelina kommer nærmere ned mot bunnen bak gearet.

Videoopptak viser at det kommer mer torsk inn i trålen, og med mer effektiv fangst trenger fiskerne å tråle over mindre areal. Dermed spares også havbunnen. Etter modellforsøkene i Hirtshals, og fullskala forsøk utført ved Havforskningsinstituttet, har den nye torsketrålen blitt utprøvd med hell i vest-Finnmark. Trålen er ikke patentert, men utviklet for offentligheten, så her er det fritt fram!