Smart ørepropp

Intelligent hørselvern og kommunikasjonsutstyr – i én og samme ørepropp! Oppfinnelsen fra SINTEF IKT resulterte i et knoppskudd, Trondheims-bedriften Nacre, som fikk sitt kommersielle gjennombrudd i 2006.

Ingen ringere enn US Marines har nylig tegnet seg på kundelista til Nacre, med en ordre til 30 millioner dollar. Før kontraktinngåelsen hadde Nacres produkt vært gjennom grundig uttesting i USA.

Øreproppen er utstyrt med en miniatyrisert databrikke som sorterer ut og fjerner den skadelige delen av støy. Dette begrenser faren for hørselsskader. I tillegg har øreproppen en indre mikrofon. Denne tar opp brukerens stemme slik at stemmen kan videreformidles til omgivelsene via radio eller ledningsbaserte systemer.

Nacre markedsfører produktet i det globale forsvars- og sikkerhetsmarkedet og har fått kunder i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, USA og Canada. Oljeindustrien har ogs å meldt sin interesse, med tanke på bruk i støyutsatte omgivelser offshore.