SINTEFS Petter Smart

Jon Tschudi på SINTEF IKT har en spesiell evne til å få fram praktisk fungerende løsninger. Forskningen hans har gitt sentrale bidrag i idé-, design- og utviklingsfasen til en rekke nye industribedrifter. Før han kom til SINTEF, jobbet Tschudi ved Norsk Elektrooptikk. Her utviklet han de første gassmålere for aluminiumsindustrien, som senere har lagt grunnlaget for produksjon av avstembare laserdioder. På plass i SINTEF i 1994, gikk han i gang med å utvikle en maskin for avfallssortering basert på en skanner som skiller ulike materialtyper effektivt fra hverandre.

Selskapet Titech har i dag solgt 850 maskiner internasjonalt, omsatt for mange hundre millioner kroner, og har resultert i spin-off-produktet Qvision som måler fett- og vanninnhold i fisk. På siste halvdel av 1990-tallet var Tschudi med på å utvikle de første prototypene av en fingeravtrykksskanner som resulterte i bedriften Idex. Målinger av avstanden mellom hud og sensor avbilder personens fingeravtrykk, og fingersensoren kan få anvendelser i mobiltelefoner, låser, tilgangskontroll på pc m.m. Ifølge Idex skal de første kommersielle produktene være klare for salg neste år.