board room

Penger til å få fram suksesser

Det nye såkornfondet Proventure Seed har fått vel 335 millioner kroner til å sprøyte inn i nye bedrifter. Fondet skal investere i kunnskapsbaserte selskaper med internasjonalt vekstpotensial, og i l øpet av de nærmeste fem–seks årene skal rundt halvparten av fondskapitalen investeres i maksimalt 30-40 bedrifter.

Proventure Seed er ett av de fire landsdekkende fondene som Stortinget vedtok å opprette for to år siden med sete i hver sin universitetsby. 28 private investorer bidrar i fondet. Sparebank Midt-Norge er st ørst med 30 millioner kroner, Statoil med 25 millioner, mens SINTEF og NTNU er inne med 5 millioner hver.