Ny bedrift: MILJØVENNLIG KOMPRESSORTEKNOLOGI

NY BEDRIFT: Det nyetablerte Trondheimsfirmaet PressLock er nå klar til å lansere sin patenterte kompressorteknologi på verdensmarkedet. Den vil redusere kompressorens materialbehov med femti prosent. Dette vil gi en kostnadsreduksjon på mellom fem og ti prosent i forhold til konkurrerende konstruksjoner.

Dagens varme- og kjøleanlegg benytter forurensende kjemikalier som arbeidsmedium. Bransjen ønsker å skifte til den mer energieffektive og miljøvennlige CO2-teknologien. PressLocks kompressorer er spesielt velegnet til CO2-anlegg, og Rune Resell (t.v.) og Karl Asmund Olsson i PressLock mener derfor at timingen for markedsintroduksjonen er perfekt. I dag leter firmaet etter partnere for å sette teknologien i produksjon.

PressLocks kunder er produsenter av kompressorer til varme- og kjøleanlegg (klimaanlegg til hus og bil, kjøledisker, brusautomater osv.). På verdensbasis selges det årlig 200 millioner varme- og kjølekompressorer til en samlet verdi av sytti milliarder kroner.

Resell og Olsson er begge utdannet ved NTNU, og holder til i Idéportalen ved NTNU.